مقاله ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری


در حال بارگذاری
۴ بهمن ۱۳۹۸
Word, Pdf
1190 کیلوبایت
26 صفحه
1615 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری (مورد مطالعه : ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) در ۲۶ صفحه با فرمت word بفروش می رسد. در ادامه چکیده و مقدمه تحقیق آمده است.

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری (ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها آمیخته، از نظر نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر تداوم استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان، و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی بدست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۹۳/ • برآورد شد. تحلیل داده های کیفی از طریق کدگذاری صورت گرفت. تحلیل داده های کمی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شد. از آمار توصیفی و آمار استنباطی که شامل تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین عوامل و مولفه های مدل و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری برای ارائه مدل از طریق نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته ها نشان دادند که از نظر متخصصان کیفیت سیستم، حمایت سازمانی و عملکرد مورد انتظار با فراوانی ۱۲، اولویت اول را به ترتیب در عوامل سیستمی، عوامل سازمانی و عوامل فردی دارند. همچنین سن نیز با فروانی ۷ در بین عوامل جمعیت شناختی (دموگرافیک) اولویت اول را دارد. سهم «عوامل سیستمی»، «عوامل سازمانی»، «عوامل انسانی» و «عوامل جمعیت شناختی»، برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی به ترتیب ۰/ ۴۸، ۰ / ۳۶، ۰ / ۲۸ و ۱۹/• بود. در نهایت مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در ستاد سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس عوامل موثر و مولفه های آن ارائه گردید.

واژه های کلیدی: تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، محیط های کاری، فراگیران، عوامل موثر، ستاد سازمان امور مالیاتی کشور

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه

یادگیری الکترونیکی، یک رویکرد جدید در آموزش است که فرآیند آموزش و یادگیری متمرکز بر یادگیرنده و یادگیری مادام العمر را برجسته میکند. سیستم های یادگیری الکترونیکی میتوانند در هر زمان و هر مکانی مورد استفاده قرار گیرند، به اشتراکگذاری دانش و یادگیری از طریق اینترنت میتواند انگیزه کاربران را برای یادگیری افزایش دهد. یادگیری الکترونیکی همچنین اجازه میدهد تا آموزش شغلی گوناگون به نیروی کار در مکان های جغرافیایی پراکنده به شیوه ای مقرون به صرفه گسترش یابد و بر اساس تقاضای نیروی کار به آموزش های مختلف شغلی و با هزینه کمتر این آموزش ها اجرا شود (١). کارکنان اثربخش و یادگیری سازمانی موضوعی کلیدی برای شرکت های فعال در محیط های رقابتی است (٢). ای صالح و آیهد (٢٠١٢) بیان میکنند در قرن بیست و یکم حیات سازمان ها و افراد وابسته به یادگیری و به کارگیری آن است . این فرایند به معنای فراهم آوردن فرصت های یادگیری برای کارکنان است که این فرصت ها به طور فزاینده ای از طریق سیستم های یادگیری الکترونیکی ایجاد میشود. سیر تکامل سریع فناوری اطلاعات ، نیز مباحث جدیدی همچون بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی و سلامت الکترونیکی را مطرح کرده است (٣). یادگیری الکترونیکی به طور فزاینده ای در ادارات دولتی و سایر سازمان هایی که خدمات آموزشی و یا آموزش را ارائه می دهند، گسترش یافته است . هدف از ارائه سیستم های یادگیری الکترونیکی ، ارائه خدمات آموزشی به فراگیران از طریق کانال های الکترونیکی است (۴). یادگیری الکترونیکی به ویژه در محیط های رقابتی و پویای امروزی برای سازمان ها عنصری ارزشمند و حیاتی است (۵). یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری را میتوان این گونه تعریف کرد “سیستمی از ابزارها، فرایندها، و فعالیت هایی در محیط های کاری که از طریق آن ها کارکنان میتوانند مهارت های پایه و اولیه خود را با استفاده از این ابزارها بهبود و توسعه دهند و این تکنولوژیهای سطح بالا را در وظایف ، نقش و شغل خود به کار گیرند” (۶).

مساله مهمی که سازمان ها در ارتباط با پیاده سازی یادگیری الکترونیکی برای آموزش منابع انسانی خود با آن مواجه هستند این است که بسیاری از تلاش های سازمان های امروزی در میانه راه با وجود سرمایه گذاری و صرف هزینه های بالا و برنامه ریزیهای بلند مدت آموزشی، توسط کارکنان با تردید مواجه میشود و این امر سازمان را با شکست روبرو میکند. اگرچه سیستم های یادگیری الکترونیکی به طور فزاینده ای توسط سازمان ها در حال توسعه و استفاده می باشند و مفید بودن این سیستم ها برای آنها ثابت شده است ، اما هنوز مشکل استفاده ی کم از این سیستم ها توسط کاربران آن (کارکنان سازمانها) پا برجا است (٧). علی رغم اهمیت بالای سیستم یادگیری الکترونیکی ، بعضی از کاربران بالقوه همچنان ترجیح می دهند که از مزایای احتمالی این سیستم ها استفاده نکنند که این امر نشان از اتلاف سرمایه های بالای سازمان ها دارد (٣١). بنابراین ، با توجه به اینکه سازمان ها به دنبال افزایش و بهبود کارایی سازمان و کارکنان خود هستند، این نیاز حس می شود که عوامل موثر در پذیرش و استفاده مداوم از سیستم های یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری شناسایی شوند (٨). تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی به معنای استفاده پایدار١ (مستمر) از یادگیری الکترونیکی توسط کاربران شخصی در درازمدت پس از پذیرش اولیه آن است (٩).تداوم استفاده از سیستم یاگیری الکترونیکی در سازمان توسط کارکنان موجب استمرار در به روز شدن دانش کارکنان ، شکوفا شدن استعدادهای نهفته کارکنان ، افزایش بهره وری نیروی انسانی ، کارایی و توانمندی کارکنان ، ترغیب به مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان از طریق توسعه مهارت فردی ، مدیریت دانش و ایجاد حس انعطاف پذیری لازم در کارکنان سازمان می شود که این امر خود در تسهیل نیل به اهداف سازمانی، بهبود کیفی و کمی خدمات ارائه شده توسط سازمان به مشتریان ، ایجاد هماهنگی در نحوه انجام کارها، تقویت روحیه پرسنل و ثبات در سازمان ، ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور اجتماعی سازمان نقش اساسی دارد و به طور کلی، می توان آن را به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان ها و عاملی برای بقای آنها در دنیای پرتلاطم امروز دانست . تداوم یا عدم تداوم استفاده از یک سیستم همچون سیستم یادگیری الکترونیکی پس از طی نمودن فرایند استقرار آن در درون یک سازمان می تواند به همراه آورنده اثرات اقتصادی مثبت و منفی برای آن سازمان باشد (١٠). میتوان تصمیم عدم تداوم استفاده از سیستم های اطلاعاتی (همچون سیستم یادگیری الکترونیکی) را به عنوان یک تصمیم سازمانی یا فردی به منظور عدم به کارگیری یک سیستم اطلاعاتی در جهت پیشتیبانی از فعالیت های جاری سازمان تعریف نموده اند (١١). نیز. بر این اساس در بسیاری از مواقع تصمیم گیران سازمانی بنابر دلایلی بر عدم تداوم استفاده از یک سیستم متمایل میشوند و به سبب تصمیم آنان کاربران نیز بالاجبار استفاده از سیستم را به کناری میگذارند و در مقابل ، به دلیل عدم به کارگیری سیستم توسط کاربران ، تصمیم گیران به کنار گذاشتن سیستم سوق داده میشوند. براساس دیدگاه این پژوهشگران در بسیاری از مواقع تصمیم گیری توسط فرد یا افرادی که دارای قدرت در سازمان میباشند اتخاذ میگردد. به بیان دیگر، از آنجا که مولفه اصلی در تصمیم گیری دارا بودن قدرت برای اعمال و اثرپذیر نمودن تصمیم میباشد، میتوان تصمیم به عدم تداوم استفاده از یک سیستم را منبعث از اتخاذ تصمیم توسط تصمیم گیران سازمانی (و یا همان صاحبان قدرت در سازمان ) دانست . از سوی دیگر، بسیاری از تصمیم گیریهای سازمانی میتواند حاصل رویکردهای دموکراتیک و خردجمعی در سازمان ها باشد… ادامه مطلب در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.