×

مقاله امکان‌سنجی جرم‌انگاری نسبت به رفتارهای مرتبط با پالایه‌شکن‌ها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم خشونت بار

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی نظام حقوق کیفری ایران در گذار تاریخ

۷,۰۰۰ تومان