×

مقاله بررسی دست اندرکاران حملات هوایی ائتلاف مبارزه با تروریسم و دلایل بی تفاوتی برخی کشورها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی ضرورت موضع گیری های سازمان های بین المللی در مقابله با تروریست ها در سوریه، عراق و …

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی گستره سازه ها در جزایر طبیعی از منظر حقوق بین الملل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله حقوق بشر و نقش آن در مبارزه با تروریسم

۷,۰۰۰ تومان

مقاله خیانت بر نکاح و ضمانت های مدنی آن رویکردی جدید به تاثیر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در زمینه حقوق متهم باتوجه به اصول نظام دادرسی عادلانۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارکنان دولت

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بزهکاری اطفال در قوانین کیفری ایران و فرانسه

۷,۰۰۰ تومان

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر

۷,۰۰۰ تومان

محیط زیست دریای خزر با تاکید بر تعهدات جمهوری اسلامی ایران

۷,۰۰۰ تومان