×

مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و پیاده سازی سیستم تولید ناب مطالعه موردی شرکت تولیدی هفت الماس قزوین

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و مشروعیت سازمانی بر عملکرد مدیریت سبز در شرکت های منطقه آزاد تجاری ارس

۷,۰۰۰ تومان

مقاله آینده پژوهی نظام اداری متاثر از فناوری های همگرا در ایران

۷,۰۰۰ تومان

بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمان های مردم نهاد: نقش تعدیل گر اخلاق کار اسلامی

۷,۰۰۰ تومان