×

بررسی هزینه های از دست دادن مشتری و اعتبار سازمان در بازار با رویکردی بر شرکت های خدمات تلفن همراه

۳,۰۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک

۳,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق بررسی بازاریابی محصول سیب زمینی در ایران

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق مفاهیم علمی مدیریت بازاریابی

۳,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه اخلاق کاری با مشتری مداری فایل ورد

۳,۰۰۰ تومان