×

مقاله پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره آویشن راهی برای افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی امکان ریز پوشانی میکروانکپسولاسیون عصاره چای ترش با استفاده از تکنیک خشک کردن پاششی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تولید نانولیپوزوم های حاوی زعفران و بررسی پایداری آن ها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله انکپسولاسیون سلول های زنده پروبیوتیک در مواد غذایی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر ضد قارچی پوشش خوراکی ایزوله پروتئین سویا بر ماندگاری بادام زمینی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تعیین شرایط بهینه استخراج موسیلاژ دانه به به کمک طرح مرکب مرکزی و ارزیابی برخی خصوصیات عملکردی آن

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ماست های میوه ای و ماست های شیرین شده مروری

۷,۰۰۰ تومان

مقاله استفاده از آرد عدس به عنوان قوام دهنده در تولید ماست میوه ای حاوی کنسانتره انگور قرمز

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارزیابی تکنولوژی خمیر ترش و تاثیر آن در پخت نان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله سنتیک غیر فعال سازی پکتین استراز آب میوه پرتقال در طی پاستوریزاسیون مداوم

۷,۰۰۰ تومان