×

مقاله اثر غلظت های مختلف نمک و مواد نگهدارنده بر مدت ماندگاری تخم نمک سود قزل آلا رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر غلظت های مختلف نمک بر ویژگی های شیمیایی و حسی خاویار قزل آلا رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی نگهداری در یخچال

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر پوشش خوراکی ژلاتین اسانس آویشن شیرازی بر خصوصیات شیمیایی فیله کپور نقره‌ ای Hypophthalmichthys molitrix طی نگهداری در دمای یخچال

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر عصاره گیاه مرزه satureia hortensis به عنوان نگهدارنده طبیعی در افزایش زمان ماندگاری برگر ماهی فیتوفاگ طی نگهداری به صورت منجمد

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تغییرات ترکیب شیمیایی فیله کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix طی سرخ کردن سریع و نگهداری به‌ صورت منجمد

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر آنتی اکسیدانی عصاره شوید Anethum graveolens بر زمان ماندگاری برگرماهی فیتوفاگ طی نگهداری در سردخانه

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر خصوصیات میکروبی فیله ماهی کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix طی نگهداری در یخچال

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر پوشش خوراکی ژلاتین بر خصوصیات حسی فیله کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix طی نگهداری در یخچال

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی آلژینات سدیم حاوی ویتامین C روی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی نگهداری در یخچال

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر پوشش خوراکی آلژینات سدیم روی خصوصیات میکروبی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی نگهداری در یخچال

۷,۰۰۰ تومان