×

مقاله بررسی نوع مواد باز دارنده میکروبی شیر خام در دامداری های استان فارس

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر نوع بسته بندی و اتمسفر اصلاح شده بر بار میکروبی ساندویچ سرد ناگت مرغ

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اثر کاربرد سلنیم بر میوه های آلوی شابلون در طول دوره انبارمانی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی میزان آرسنیک موجود در برنج های وارداتی استان سیستان و بلوچستان

رایگان

مقاله نقش سیلیکون در تخفیف تنش سرما از طریق افزایش فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیداتیو در هلوی زعفرانی انبار شده

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اثر سیلیکون بر مقدار فنل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز میوه های هلوی زعفرانی در طی دوره انبار مانی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر نشاسته اصلاح شده بر ثبات امولسیونی و خصوصیات حسی مخلوط ارده کم چرب و شیره خرما

۳,۰۰۰ تومان

مقاله کاربرد ضایعات ارقام برنج در تولید نشاسته

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تولید نانولیپوزوم های حاوی زعفران و بررسی پایداری آنها

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی سینتیک خشک کردن و ضریب انتشار رطوبت موثر گوجه فرنگی در آون مایکروویو

۳,۰۰۰ تومان