×

مقاله بررسی میزان سرب موجود در برنج های وارداتی استان سیستان و بلوچستان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اندازه گیری و بررسی میزان آفلاتوکسین M1 محصولات لبنی شیر پاستوریزه شیر خشک در سطح عرضه کلان شهر تهران

۳,۰۰۰ تومان

مقاله جایگاه خیار تفلیس در معاملات تاجر ورشکسته

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی و مقایسه کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در شرکت سیمان هگمتان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران

۳,۰۰۰ تومان

مقاله مطالعه چابک سازی کارکنان و ارتباط آن با مولفه های یادگیری سازمانی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله مطالعه عملکرد کارکنان و تحلیل ارتباط آن با به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ملی شهرستان زابل

۳,۰۰۰ تومان

مقاله سنجش میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تبیین پیش بینی بحران های مالی با تاکید بر شبکه های عصبی مصنوعی و نروفازی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله مهندسی مناسبات انسانی و مدیریت سیاسی در قرآن و آموزههای نهج البلاغه

۳,۰۰۰ تومان