×

توفان فکری در حسابرسی طوفان فکری

۷,۰۰۰ تومان

سیستم ذخیره سازی هدوپ (HADOOP) و نگاهی گذرا به CRM و DFS

۷,۰۰۰ تومان

مقاله رایگان تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی و اشتغال چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم اندازها

۷,۰۰۰ تومان