×

مقاله بررسی تاثیر استفاده از منعکس کننده و هواکش در خشک شدن لایه نازک هلو با استفاده از خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای باز

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی سینتیک خشک شدن خرما رقم مضافتی با استفاده از خشک‌ کن کابینتی خورشیدی

۷,۰۰۰ تومان