مقاله بررسی تاثیر عوامل فیزیکو شیمیائی در تولید پروبیوتیک از ضایعات سیب توسط Lactobacillus casei

۷,۰۰۰ تومان