×

مقاله بررسی ویژگی‌ های فیزیکی سس مایونز کم کلسترول در طی دوره نگهداری

۷,۰۰۰ تومان

مقاله کارایی اثر تهیه ی نان با استفاده از خمیرترش بر روی تخریب زیرالنون

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دانه سویا

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر افزودن آرد دانه تاج خروس بر ویژگی های رئولوژیکی ماکارونی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله توسعه ی فرمولاسیون یک دسر جدید بر پایه ی کنسانتره ی پروتئینی شیر و شیره خرما و بررسی ویژگی های آن

۷,۰۰۰ تومان