doc اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی و روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات pdf, word


در حال بارگذاری
۱ مرداد ۱۳۹۸
Word, Pdf
492 کیلوبایت
13 صفحه وُرد pdf, word, doc
2169 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

۱۳ صفحه word کل محتوای مقاله اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی و روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات را تشکیل می دهد. فونت بی نازنین و سایز فونت ۱۴ برای دانلود مقاله ابتدا خخرید سپس دانلود کنید.

چکیده

هدف: در تحقیق حاضر هدف اصلی، بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و  تعهد سازمانی با نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات بود. روش: به دلیل رویکرد سنجش رابطه ها در تحقیق حاضر، روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی انتحاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات نظری در خصوص متغییرهای تحقیق، از روش توصیفی-کتابخانه ای استفاده شد.جامعه آماری: سازمان کنترل ( کنترل مورد آزمایش ) برای این مطالعه یک سازمان خدمات آمبولانس شهری کانادایی می باشد .در طول دوره تحقیق ، سازمان ۴۶۸ کارمند استخدام کرد و همچنین بودجه عملیاتی سازمان به صورت تقریبی حدود ۵۰ میلیون دلار بود . متصدیان امور اورژانس حدود ۵۴ % نیروی کاری را تشکیل می دادند. سازمان تنها سازمان ارائه دهنده ی خدمات آمبولانس در ناحیه جغرافیایی مورد نظر بود و به چیزی فراتر از ۹۰۰۰۰ تماس فوری و غیر فوری در سال ۲۰۰۴ پاسخ داد. تنها متصدیان امور آژانس قابلیت وارد شدن در مطالعه را داشتند .مشارکت به صورت اختیاری بود. پرسشنامه ها بین هر ۲۸۰ متصدی از طریق شرکت سیستم پست داخلی توزیع شد. ۵/۳۲% (۹۱ درصد) بازگشت. میانگین سنی پاسخ دهندگا۸/۳۲ سال بود. ۷/۷۴% پاسخ دهندگان مذکر بودند. جهت جمع آوری داده ها از  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss20 استفاده شد. نتایج: نتایج به دست آمده از تحلیل داده های تحقیق نشان داد بین ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و  تعهد سازمانی با نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، رضایت از ارتباطات

دانلود مقاله تاثیر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی و روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات pdf, doc, word

مقاله تاثیر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی و روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات pdf, doc, word

مقدمه

ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را در برمی گیرد. هرگونه تعریفی از این مبحث به همان گستره ارتباطات می تواند خیلی عادی و دم دستی و یا خیلی پیچیده و غامض باشد. ما می توانیم جنبه های متمایز ارتباطات را براساس این گونه تعاریف متفاوت تشریح و توصیف کنیم اما یک تعریف واحد و یکسان یافت نمی شود (لیونل۱، ۱۹۹۲، صص ۵-۳). انسان، چه در درون خانواده و چه در اجتماع، درگیر شبکه ی پیچیده ای از ارتباطات مختلف است که بخش عمده ای از ذهن، فکر و انرژی او را مصروف خود می دارد. با این توصیف وقتی وارد سازمان ها می شویم این کیفیت ارتباطات و بهره وری آن نقشی بی بدیل می یابد. زمانی که سازمان ها به عنوان یکی از واحدهای اساسی اجتماع بوجود آمدند بالتَبع، بحث ارتباطات یکی از مباحث مهم در سازمان ها گردید. اهمیت سازمان ها نیز بر هیچکس پوشیده نیست. انسان ها در جامعه ی امروز در یک سازمان به دنیا می آیند در سازمان های مختلف زندگی می کنند و در سازمانی می میرند و در سازمانی دیگر به خاک سپرده می شوند. لذا ما در همه ی مراحل زندگی خود به نحوی با سازمان ها و ارتباطات سازمانی سر و کار داریم (فرهنگی، ۱۳۸۲: ص ۱۰۹). تحقیقات یامارینو و ناوگوتن۲ (۱۹۸۸) نشان داد که بین مقدار زمان صرف شده برای ارتباطات و اهمیت خروجی کار مثل سطح تلاش ایجاد شده به وسیله کارکنان و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج این امر و یافته های مشابه نشان می دهد، سازمان های زیادی روی منابع انسانی و مالی مهم، به منظور توسعه سیستم های ارتباط داخلی کارا و مؤثر برای تسهیل اطلاعات مربوط و مؤثر کارکنان در همه ی سطوح سازمان سرمایه گذاری کرده اند. پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت ارتباطات در سازمان به دنبال تاثیرات آن بر رضایت شغلی و تعهدسازمانی کارکنان با بهره مندی از نقش واسطه ای رضایت از ارتبباطات بوده است. لذا در همین راستا اهداف اصلی و فرعی در نظر گرفته شد.

این مقاله حدودا ۳ هزار کلمه فارسی است. تعداد منابع آن ۹ منبع فارسی و لاتین دارد.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.