×

بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران

۷,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای روسیه، چین و هند بعد از انقلاب اسلامی

۷,۰۰۰ تومان

تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

۷,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر حمایت های سازمانی بر کارآفرینی مدیران

۷,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تحلیلی بر اکوتوریسم | بازاریابی گردشگری با فرمت وورد word

۷,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر بکارگیری هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در سیستم قیمت گذاری اجباری در خدمات اینترنت

۷,۰۰۰ تومان